Rutetider Akershus

Her finner du rutetider og informasjon om ruter for all kollektiv transport i Akershus inkludert bussruter, tog, og fly tilbud.

Akershus fylke grenser mot fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo og Østfold. Akershus har nest størst innbyggertall i Norge (etter Oslo).

Kollektivtrafikken i Akershus administreres av Ruter som er et offentlig eid selskap. Ruter overtok arbeidsoppgavene til Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk i januar 2008.

Det er Ruter As som avgjør takster og rutetilbud i Akershus. De bestiller også tjenester fra det private markedet for sine busslinjer. T-bane- og trikkelinjer driftes av operatører underlagt det kommunale selskapet Kollektivtransportproduksjon. Ruter ble etablert i oktober 2007 og er et resultat av en sammenslåing av AS Oslo Sporveier (OS) og Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL).

Oslo lufthavn ligger på Gardermoen, på grensen mellom Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus, og har en rekke tilbyd på flyruter innenlands og utenlands.

Tog ruter i Akershus

NSB eller Norges statsbaner ( nsb.no ) er Norges største aktør innen passasjertransport på jernbane. NSB eies av staten ved Samferdselsdepartementet.

Flytoget ( flytoget.no ) er et hurtiggående tog som går mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo Sentralstasjon, og videre til Asker sørvest for Oslo. Det er selskapet Flytoget AS som driver toget. Turen tar mellom 19 og 22 minutter fra Gardermoen til Oslo. Det er planlagt at strekningen forlenges til Drammen i 2009.

SJ AB ( sj.se ) er et svensk, statseid selskap som i hovedskap kjører persontrafikk med tog i Sverige. Det ble til ved oppdelingen av Statens Järnvägar, i januar 2001. I Norge kjører de på Kongsvingerbanen og Ofotbanen.

Bussruter i Akershus

NOR-WAY Bussekspress AS ( nor-way.no ) største ekspressbusskjede i Norge. Rutenettet dekker det meste av Norge. De tilbyr også flere reisemuligheter i europa gjennom Eurolines til mer enn 500 steder.

Flybussekspressen ( flybussekspressen.no ) har ruter til og fra Oslo Lufthavn. De er en del av NOR-WAY Bussekspress. Med sine mange holdeplasser i Østlandsområdet tilbyr Flybussekspressen direkte transport til Oslo Lufthavn.

Nettbuss ( nettbuss.no ) er et heleid datterselskap av NSB AS. Nettbuss sin kjernevirksomhet er lokal rutekjøring på kontrakt med fylkeskommunene. I tillegg har de også ekspressbussruter i sitt TIMEkspress konsept. De leier også ut turbusser. Gjennom Peer Gynt Tours satser de på ferie og fritid.

Lavprisekspressen.no er lavprisbussen mellom Oslo og Trondheim og Oslo og Kristiansand. De kjører gjennom 12 av landets fylker på sine innenlandsruter. De tilbyr det første og eneste lavpristilbudet basert på nettbestilling og betaling over Internett i Norge. Lavprisekspressen.no skal være den billigste transport mellom alle bussens holdeplasser.

Fly ruter og flytilbud i Akershus

Norwegian Air Shuttle ( norwegian.no ) er et norsk flyselskap som driver kommersielle flygninger med utgangspunkt i syv baser i Norge, Sverige og Polen. Norwegian sin administrative base ligger på Fornebu, og teknisk base i Stavanger, og de har operative baser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Norwegian er i dag Skandinavias største lavpris-flyselskap.

SAS ( sas.no ) er et skandinavisk konsernselskap som eier SAS-selskapene i Sverige, Danmark og Norge, Scandinavian Airlines International samt flere andre flyselskap med egne navn. Dagens virksomhet har sin opprinnelse i Scandinavian Airlines System.

Air Norway as ( airnorway.no ) er et norsk flyselskap med kontor på Brekstad. Selskapet er et samarbeidsprosjekt mellom Ørland kommune og det danske flyselskapet North Flying. Rutenettet til Air Norway består av destinasjonene Ørland lufthavn, Oslo lufthavn og Ålborg. Luftforsvaret er den største kunden på rutene mellom Ørland og Oslo med reisende til og fra Ørland hovedflystasjon.

Widerøe eller Widerøes Flyveselskap ASA er et heleid datterselskap i SAS-gruppen. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap og utfører anbudsflygninger til norske kortbaneflyplasser. De flyr også kommersielle ruter innenlands og til enkelte destinasjoner i utlandet. Hovedkontor i Bodø og ellers flere sentrale administrative funksjoner i Lysaker utenfor Oslo.

British Airways er det største britiske flyselskapet, og et av de største i Europa. Det er det flyselskapet med flest flyvninger mellom det europeiske og amerikanske kontinent.

Flyplasser i Akershus

Oslo lufthavn, Gardermoen ligger på Gardermoen, på grensen mellom Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus, 50 km. nord for Oslo. Oslo Lufthavn er Norges største flyplass og overtok i 1998 etter den gamle flyplassen på Fornebu, Bærum. Oslo Lufthavn Gardermoen fungerer som en hovedflyplass og base for Norwegian Air Shuttle og SAS og er dessuten en viktig flyplass for Widerøe. Lufthavnen har et relativt stort rutenett i Europa samt enkelte destinasjoner til Nord-Amerika og Asia.

Haga flyplass er en flyplass som ligger i Nes kommune i Akershus fylke. Flyplassen ligger ca. 1 km sørøst for Aulifeltet ved Rånåsfoss.

Kjeller flyplass er en flyplass som ligger på Kjeller i Skedsmo kommune i Akershus. Flyplassen ligger rett nord for Lillestrøm. Kjeller var Norges første flyplass. Den første flyturen fra Kjeller fant sted 21. september 1912. Flyplassen eies og drives av Luftforsvaret samtidig som dette er den største basen for småfly i Norge.

Gulli flyplass er en flyplass som ligger på gården Gulli i Nes kommune i Akershus fylke.

Gardermoen Flystasjon i Ullensaker i Akershus. Da ny sivil flyplass skulle bygges på midten av 90 tallet, innebar dette at hele den gamle militære flystasjonen måtte rives. Samtidig med byggingen av ny sivil flyplass ble det også bygget en helt ny og moderne militær flystasjon, nord for den sivile terminalen.

Annen relatert informasjon om Akershus

Kommuner i Akershus rangert etter innbyggertall:  Bærum, Asker, Skedsmo, Lørenskog, Ski, Ullensaker, Oppegård, Nittedal, Eidsvoll, Nes, Nesodden, Ås, Rælingen, Frogn, Sørum, Aurskog-Høland, Vestby, Nannestad, Fet, Enebakk, Gjerdrum, Hurdal.

Mer fra rutetider.org: | Rutetider | Rutetider Østfold | Rutetider Vestfold | Rutetider Vest-Agder | Rutetider Troms | Rutetider Sør-Trøndelag | Rutetider Svalbard | Rutetider Sogn og Fjordane | Rutetider Rogaland | Rutetider Oslo | Rutetider Oppland | Rutetider Nord-Trøndelag | Rutetider Nordland | Rutetider Møre og Romsdal | Rutetider Hordaland | Rutetider Hedmark | Rutetider Finnmark | Rutetider Buskerud | Rutetider Telemark | Rutetider Aust-agder | Rutetider Akershus