Rutetider Buskerud

Finn bussruter og andre transporttilbud i Buskerud her. Buskerud har kollektivtilbud for deg som ønsker å reise med buss og tog innad i fylket og utenfor fylkesgrensene.

Samferdsel i Buskerud har en ansvarsfordeling på flere aktører. Fylkeskommunen i Buskerud har ansvaret for fylkesveier, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap, mens Hovedutvalget for samferdselssektoren tar de politiske beslutningene. Du kan lese mer om dette på Buskerud Fylke sine egne hjemmesider, bfk.no

Buskerud er et norsk fylke, som grenser mot Akershus, Oslo, Oppland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Telemark og Vestfold.

Bussruter i Buskerud

Buskerud har et kollektivtilbud for reisende med buss i kommunene Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker, Ål.

Bussselskaper hvor du kan hente bussruter er

  • Fjord1 Hallingdal Billag, www.fjord1.no
  • Nettbuss, nettbuss.no
  • NOR-WAY Bussekspress
  • Lavprisekspressen, lavprisekspressen.no
  • TIMEkspressen, timekspressen.no
  • MiljøXpressen, miljoekspressen.no
  • Torp-ekspressen, torpekspressen.no
  • Vestviken Kollektivtrafikk, vkt.no

Besøk nettsidene over hvis du ønsker oppdaterte bussruter.

Flyruter og flyplasser i Buskerud

Dagali flyplass er tidligere kjent som Geilo lufthavn og ligger øverst i Numedal i Hol kommune i Buskerud. Flyplassen er åpen for småfly i sommerhalvåret og om vinteren hvis det er brøytet.

Gol flyplass, Klanten er en flyplass som ligger på Golsfjellet nord for Gol sentrum i Gol kommune i Buskerud.

Hokksund flyplass ligger sør for Hokksund i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Flyplassen drives av Drammen Flyklubb, og benyttes av klubbfly og private fly, i stor grad med seilfly

Hønefoss flyplass, Eggemoen ligger på Eggemoen i Ringerike kommune. Flyplassen, ble anlagt under andre verdenskrig, og er i dag eid av Tronrud Engineering/Ringerike helikopter. Flyplassen ligger i

tilknytning til en nedlagt militærleir, og bli i dag mest brukt til privatflyging med småfly samt helikoptertrafikk.

Veier i Buskerud

Europavei 16 går gjennom Hole og Ringerike mot Valdres i Oppland på sin ferd fra Oslo til Vestlandet og Bergen. På Ringerike skiller E16 og Rv7 mot Hallingdal lag ved Heradsbygda og Buskerud fylkes tusenårssted på Veien. Europavei 18 passerer gjennom Lier og Drammen og fortsetter videre sørover mot Vestfold. Europavei 134 starter i Drammen og går vestover i sørfylket, via Hokksund og Kongsberg til Haugesund i Rogaland.

Tog tilbud i Buskerud 

Drammenbanen kommer inn i fylket gjennom Lieråsen tunnel. I Drammen deles banen i Vestfoldbanen som går sørover og Bergens- og Sørlandsbanen. De to siste har samme trasé nord-vestover til Hokksund, hvor Sørlandsbanen tar av mot sør-vest til Kongsberg mens Bergensbanen drar nordover gjennom fylket via Randsfjordbanen til Hønefoss og videre opp Hallingdal. I tillegg kommer Spikkestadlinjen inn i Røyken kommune ved grensen til Asker kommune.

Se nsb.no for togtabeller for tog innad i fylket og landsomfattende togruter.

Mer fra rutetider.org: | Rutetider | Rutetider Østfold | Rutetider Vestfold | Rutetider Vest-Agder | Rutetider Troms | Rutetider Sør-Trøndelag | Rutetider Svalbard | Rutetider Sogn og Fjordane | Rutetider Rogaland | Rutetider Oslo | Rutetider Oppland | Rutetider Nord-Trøndelag | Rutetider Nordland | Rutetider Møre og Romsdal | Rutetider Hordaland | Rutetider Hedmark | Rutetider Finnmark | Rutetider Buskerud | Rutetider Telemark | Rutetider Aust-agder | Rutetider Akershus