Rutetider Finnmark

Finnmark preges av store avstander der buss og fly er flittig brukte middel i samferdsel. Les mer om rutetilbud, bussruter og flyplasser i Finnmark her.

Finnmark er Norges nordligste fylke og største i areal. Finnmark grenser til Troms i vest, til Lapplands län i Finland i sør og til Murmansk oblast i Russland i øst.

Vei og samferdsel i Finnmark

Europavei 6 går gjennom hele fylket, fra Alta i vest til Kirkenes i øst. Der har den lengste norske europaveitraseen (med start i Trelleborg i skåne) sitt endepunkt. Sett i lys av befolkningsgrunnlaget har fylket et utbredt veinett.

Bussruter i Finnmark

FFR Veolia Transport ( ffr.no ) er et av buss selskapene i Finnmark, det kjører buss over hele fylket. Det andre bussselskapet på disse traktene er NordTrafikk ( nordtrafikk.no ), som tilbyr bussruter i de midtre deler av Finnmark.

Du kan også sjekke på hjemmesidene til NORWAY Bussekspress under Nord-Norge Ekspressen. De har avganger hver dag mellom Narvik og Alta (ikke lørdager). Kilde: Bussruter i Finnmark

Hurtigruten

Hurtigruten har mange anløp langs kysten, og snur også i Kirkenes, hvor de som kommer langveisfra kan velge å returnere med fly. Finnmark har totalt 11 flyplasser. Tre stamflyplasser, samt åtte regionale flyplasser. De tre største flyplassene målt i antall passasjerer i 2008, finnes i Alta, Kirkenes og Hammerfest.

Flyruter og lufthavner i Finnmark

Alta, Lakselv-Banak, Kirkenes-Høybuktmoen, Hasvik, Hammerfest, Honningsvåg-Valan, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø-Svartnes, Vadsø.

Alta lufthavn eies og drives av Avinor AS. Lufthavnen ligger ved tettstedet Elvebakken, 3,5 km øst for Alta sentrum. Flyplassen ble åpnet i 1963 sammen med Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen og Lakselv lufthavn Banak. Idag betjenes flyplassen av både SAS Norge, Widerøe og Norwegian. Når den nye terminalen er ferdig vil Alta lufthavn bli markedsført innenfor chartersegmentet som "Nothern Lights International Airport".

Berlevåg lufthavn eies og drives av Avinor AS. Flyplassen ligger et par kilometer nordvest for Berlevåg i Berlevåg kommune i Øst-Finnmark. Flyplassen ble etablert av tyskerne høsten 1943, og jagerfly ble stasjonert her for å beskytte de tyske transportene over Østhavet.

Båtsfjord lufthavn i Båtsfjord kommune i Øst-Finnmark eies og drives av Avinor AS. 
Widerøe betjener Båtsfjord lufthavn med hovedsakelig to daglige avganger til Vadsø og Kirkenes, samt to daglige avganger til Hammerfest og Tromsø. I tillegg er det èn daglig avgang til Berlevåg, Mehamn og Honningsvåg. Fra Kirkenes og Tromsø er det korresponderende forbindelse med SAS til blant annet Oslo. Flyplassen ble ferdigstilt i 1999.

Hammerfest lufthavn eies og drives av Avinor AS. Lufthavnen ble åpnet 30. juli 1974, som en av fem lufthavner i Finnmark. Senere ble Valan lufthavn ved Honningsvåg og Svartnes lufthavn ved Vardø, samt Hasvik lufthavn opprettet.
Flyplassen ligger rett overfor Melkøya. Hammerfest lufthavn har Norges strengeste vindbegrensninger. 

Hasvik lufthavn er en regional lufthavn i Hasvik kommune i Finnmark. Flyplassen ligger ved stedet Hasvik på Sørøya. Den eies og drives av Avinor AS. Operatør på Hasvik lufthavn er i dag Widerøe.

Honningsvåg lufthavn i Finnmark eies og drives av Avinor AS. Flyplassen ligger på Valan i Nordkapp kommune nord for Honningsvåg. Flyplassen betjenes av Widerøe med tre daglige avganger til Hammerfest og Tromsø. Daglig avgang til Mehamn, Vadsø og Kirkenes. Fra Tromsø er det korresponderende avganger med SAS og Widerøe til resten av landet.

Kirkenes lufthavn Høybuktmoen eies og drives av Avinor AS. Lufthavnen ligger på Høybuktmoen omtrent 10 km fra Kirkenes i Sør-Varanger kommune i Finnmark. I 1941 etablerte tyskerne to rullebaner på Høybuktmoen, på 1000 og 1200 meter. Disse ble etablert av hensyn til de tyske angrepene på Sovjetunionen.

Lakselv lufthavn er en sivil lufthavn som eies og drives av Avinor. Den ligger i Porsanger kommune i Finnmark fylke, med 5 minutters kjøretid fra Lakselv sentrum, og 74 kilometer fra Karasjok.

Mehamn lufthavn ligger ved tettstedet Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark. Flyplassen i ble åpnet i 1974, og eies og drives av Avinor AS.

Vadsø lufthavn eies og drives av Avinor AS. Flyplassen ligger ved Kiby, rundt tre kilometer øst for Vadsø sentrum i Vadsø kommune i Finnmark fylke.

Vardø lufthavn, Svartnes eies og drives av Avinor AS. Norges østligste lufthavn ble først etablert av Forsvaret som feltflyplass like før krigen. Flyplassen var tidligere kun en militær flyplass, men siden 1980 har den vært en sivil lufthavn og del av kortbanenettet i Norge. Vardø lufthavn er betjent av Widerøe med forbindelser til Båtsfjord, Vadsø, Alta og Kirkenes.

Mer fra rutetider.org: | Rutetider | Rutetider Østfold | Rutetider Vestfold | Rutetider Vest-Agder | Rutetider Troms | Rutetider Sør-Trøndelag | Rutetider Svalbard | Rutetider Sogn og Fjordane | Rutetider Rogaland | Rutetider Oslo | Rutetider Oppland | Rutetider Nord-Trøndelag | Rutetider Nordland | Rutetider Møre og Romsdal | Rutetider Hordaland | Rutetider Hedmark | Rutetider Finnmark | Rutetider Buskerud | Rutetider Telemark | Rutetider Aust-agder | Rutetider Akershus