Rutetider Oslo

Oslo har antagelig Norges beste samferdselstilbud, og her er du aldri langt unna ferdsel med buss, trikk, tog båt, og fly. Les her for informasjon om rutetider og ruter i Oslo.

I Oslo har Samferdselsetaten ansvaret for langsiktig samferdselsplanlegging, trafikk- og gatebruksplaner, trafikksikkerhet og planer for fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken.

Veinettet i Oslo er utbygget med tre ringveier for å avlaste sentrumsgatene for gjennomgangstrafikk: Ring 1, Ring 2 og Ring 3 (Store Ringvei). I tillegg går E18 i tunnel under bykjernen, mens E6 går igjennom flere av de østlige bydelene. Oslo er både en by, en kommune og et fylke i Norge.

Buss og trikk i Oslo

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus administreres av Ruter. Kollektivtilbudet består av ca. 80 bylinjer, trafikkert av t-bane, trikk, buss eller båt, foruten en rekke buss- og båtruter til og fra områdene rundt Oslo. De fleste av disse rutene tar imidlertid ikke med passasjerer for reiser innenfor bygrensen. Etableringen av Ruter skal bidra til bedre samordning mellom kollektivtrafikken i og rundt hovedstaden.

NOR-WAY Bussekspress AS ( nor-way.no ) sine hjemmesider gir deg oppdaterte bussruter i Oslo. For deg som skal avgårde med flyet eller som skal til Oslo Lufthavn er Flybussekspressen ( flybussekspressen.no ) aktuell, de har bussruter til og fra Oslo Lufthavn. Ellers er Nettbuss ( nettbuss.no ) og Lavprisekspressen.no relevante for reisende i Oslo.

Trikk i Oslo

For informasjon om rutetider for trikken i Oslo kan du besøke Trikken sine hjemmesider ( trikken.no ) hvor du får en komplett oversikt over alle ruter til trikken.

Tog i Oslo

Gå på NSB sine hjemmesider, nsb.no, for mer informasjon om tog. NSB eller Norges statsbaner er den største norske aktøren av passasjertransport på jernbane. Se også Flytoget ( flytoget.no ) som går mellom Oslo Lufthavn og Oslo Sentralstasjon, og videre til Asker. SJ AB ( sj.se ) er et svensk, statseid selskap som i hovedskap kjører persontrafikk med tog i Sverige.

Flyruter og flyplass i Oslo

Oslo lufthavn, Gardermoen ( osl.no ) ligger ikke i Oslo fylke, men på Gardermoen som er i Akershus fylke, 50 km. nord for Oslo. Flyplassen er hovedflyplass og base for Norwegian Air Shuttle og SAS og en viktig flyplass for Widerøe.

Oslo sjøflyplass, Fornebu er en flyplass som ligger ved Sjøflyhavna Kro ved Rolfsbukta på østsiden av Fornebu-landet i Bærum kommune i Akershus fylke. Sjøflyplassen er en av basene for Fonnafly Sjø.

Oslo sjøflyplass, Lilløykilen er en flyplass som ligger i Lilløykilen på vestsiden ved Fornebu-landet i Bærum kommune i Akershus fylke. Sjøflyplassen har verksted og brukes flittig, særlig i sommerhalvåret.

Mer fra rutetider.org: | Rutetider | Rutetider Østfold | Rutetider Vestfold | Rutetider Vest-Agder | Rutetider Troms | Rutetider Sør-Trøndelag | Rutetider Svalbard | Rutetider Sogn og Fjordane | Rutetider Rogaland | Rutetider Oslo | Rutetider Oppland | Rutetider Nord-Trøndelag | Rutetider Nordland | Rutetider Møre og Romsdal | Rutetider Hordaland | Rutetider Hedmark | Rutetider Finnmark | Rutetider Buskerud | Rutetider Telemark | Rutetider Aust-agder | Rutetider Akershus