Rutetider Vest-Agder

Finn rutetider for buss, fly og samferdsel i Vest-Agder ved å bruke informasjonen på denne siden.

Vest-Agder er Norges sydligste fylke. Det grenser mot Rogaland i vest, Aust-Agder i øst og nord og mot Skagerrak i sør. Kystlinjen er 709 km lang. Folkemengden er 164 759 (1. juli 2007). Fylkesadministrasjonen er i hovedsak lokalisert til Kristiansand.

Vest-Agder fylke tilsvarer i all hovedsak området som til og med 1918 hadde navnet Lister og Mandals amt, samt Kristiansand som stod utenfor amtet.

Bussruter og ruteopplysning i Vest-Agder

På nettsiden 177-agder.no får du informasjon om bussruter og samferdselstilbud i Agder-fylkene. Busstilbudet i Vest-Agder er godt og dekker de fleste destinasjoner i veinettet.

Fly ruter og flyplasser i Vest-Agder 

Kristiansand Lufthavn, Kjevik ligger nordøst for bysentrum. Det er 16 km mellom sentrum av Kristiansand og flyplassen. Flyplassen har flyruter med Oslo, Stavanger, Bergen, København, London og Amsterdam. Flybussforbindelse med Kristiansand og Lillesand, Grimstad og Arendal.

Farsund lufthavn, Lista ligger på Lista ved Farsund i Farsund kommune i Vest-Agder. Flyplassen drives av Lista Lufthavn AS som eies av Velde as og Lista Flypark. Lufttrafikktjenester ytes av Lista Flypark, Velde as.

Mer fra rutetider.org: | Rutetider | Rutetider Østfold | Rutetider Vestfold | Rutetider Vest-Agder | Rutetider Troms | Rutetider Sør-Trøndelag | Rutetider Svalbard | Rutetider Sogn og Fjordane | Rutetider Rogaland | Rutetider Oslo | Rutetider Oppland | Rutetider Nord-Trøndelag | Rutetider Nordland | Rutetider Møre og Romsdal | Rutetider Hordaland | Rutetider Hedmark | Rutetider Finnmark | Rutetider Buskerud | Rutetider Telemark | Rutetider Aust-agder | Rutetider Akershus